• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne dla Kadry Zarządczej urzędu - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych. Zajęcia w formule hybrydowej, do wyboru online, lub stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Na spotkaniu przedstawimy zagadnienia PZP takie które każdy kierownik jednostki samorządowej musi znać, a będą to m.in.:
• Udzielanie zamówień publicznych w jednostce i wprowadzenie nowego rozwiązania jakim jest Profesjonalizacja systemu zamówień publicznych.
• Zamówienia publiczne w projektach unijnych zgodnie z nowymi wytycznymi z zakresu kwalifikowalności na okres finasowania 2020-2027.
• Udzielanie zamówień w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników.

10.15 – 11.45 Profesjonalizacja systemu zamówień publicznych w jednostce - omówienie matrycy kompetencji ProcurCompEU.

Jest to narzędzie Komisji Europejskiej w celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych. Dzięki zdefiniowaniu 30 kluczowych kompetencji wspiera udzielanie zamówień publicznych i rozumie je jako strategiczną funkcję w instytucji zamawiającej /JST/. ProcurCompEU pomaga zamawiającym w zbudowaniu zespołów specjalistów, którzy są niezbędni do osiągnięcia strategicznych celów inwestycyjnych, a także w zachęcaniu do rozwoju kariery w dziedzinie zamówień, wskazuje też na sposób dzielenia kompetencji w szeroko rozumianym procesie zakupowym. Plany na najbliższe lata przewidują wdrożenie ww. matrycy w polskim systemie zamówień publicznych. Podczas spotkania omówiona zostanie rola sekretarza w budowaniu systemu rozdziału obowiązków oraz przepływu informacji wg matrycy ProcurCompEU.

11.45 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 13.00 Nowe wytyczne kwalifikowalności na okres finasowania 2020-2027.

Od 25 listopada 2022 r. obowiązują nowe wytyczne wskazujące na procedurę wyboru wykonawców zamówień do 130.000 zł netto w przypadku zamówień dofinansowanych z EFRR, EFS i FS. Mają one zastosowanie do projektów w nowej perspektywy finansowej UE Przewidują między innymi zniesienie procedury Rozeznania Rynku oraz elektronizację procedury Zasady Konkurencyjności. Podczas spotkania odpowiemy na pytanie jak przygotować jednostkę oraz jakich błędów nie popełniać w przypadku zamówień finansowanych z budżetu UE o wartości do 130.000 zł netto. 

13.00 - 14.30 Zamówienia publiczne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W październiku 2022 r. wprowadzono do zasad realizacji projektów współfinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład możliwość zmiany zakresu inwestycji oraz możliwość korekty zakresu inwestycji. Podczas forum omówione zostaną możliwości zastosowania ww. rozwiązań w świetle przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o finansach publicznych.

14.30 Zakończenie spotkania, zapraszamy na Lunch

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik. Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii Prawnej. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE. Wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i "Finanse publiczne". Autor licznych artykułów w prasie fachowej oraz kilkudziesięciu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Centrum Szkoleniowe Wspólna ul. Wspólna 56, 00-686 Warszawa, sala nr 2

Koszt udziału w spotkaniu wynosi: 599 PLN. W przypadku zrzeszenia w Forum 300 PLN.

Cena obejmuje: udział w spotkaniu stacjonarnym, możliwość konsultacji i rozmowy z prowadzącymi oraz uczestnikami, przerwy kawowe i lunch, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia. lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 6 czerwca 2023 r.