• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs doskonalący. Warsztaty zamówień publicznych. Tryb podstawowy wariant 1 i 2 oraz przetarg nieograniczony w wariantach 1, 2 i 3 - postępowania bez błędów i naruszeń Pzp Umowa i zmiany umowy

Ważne informacje o szkoleniu

Kurs realizowany będzie stacjonarnie przez 2 dni szkoleniowe.

Kurs udzielania zamówień publicznych to potężna dawka praktycznej wiedzy. Poszczególne zagadnienia omawiane będą z perspektywy doświadczeń zarówno zamawiających jak i wykonawców z uwzględnieniem bogatego już orzecznictwa oraz wyników kontroli. To również doskonała okazja do dyskusji o własnych doświadczeniach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wsparcie merytoryczne w okresie 30 dni od zakończenia szkolenia.

Zajęcia będą miały formułę warsztatową z elementami dyskusji i prezentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szczegółowe omówienie zasad związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.  Przedstawione zostaną zasady: 
• od strony prawnej i praktycznej przebiegu nowego trybu podstawowego w wariantach 1 i 2 oraz przetargu nieograniczonego w wariantach 1, 2 i 3,
• treści SWZ w trybie podstawowym w wariancie 1 i 2 i przetargu nieograniczonym,
• badania i oceny ofert,
• prowadzenia negocjacji z wykonawcą,
• oceny warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,
• zasad dokonywania zmiany zawartej umowy,
• badanie JEDZ-a.
Uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rozwiązań i wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według reguł nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

I. Przygotowanie postępowania:
1. Jak przygotować SWZ dla trybu podstawowego wariantu 1 i dla wariantu 2?
2. Jak przygotować SWZ dla trybu przetargu nieograniczonego dla wariantu 1, 2 i 3?
3. Jak sporządzić poprawnie ogłoszenie o zamówieniu? 
4. Co różnicuje wariant 1, wariant 2 i wariant 3 w trybie podstawowym?
5. Co różnicuje wariant 1, wariant 2 i wariant 3 w trybie przetargu nieograniczonego? 
II. Przebieg postępowania w wariantach 1 i 2 do składania ofert:
1. Wszczęcie postępowania.
2. Zmiany w ogłoszeniu skutkujące obowiązkiem unieważnienia postępowania.
3. Postępowanie zamawiającego w przypadku jednoczesnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SWZ 
4. Zmiany istotne i nieistotne w ogłoszeniu o zamówieniu.
5. Jak odpowiadać na pytania wykonawców?
6. Kiedy pytanie wykonawcy jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, a kiedy żądaniem zmiany treści SWZ?
7. Jak należy przedłużać termin składania ofert w przypadku zmiany treści SWZ?
8. Kiedy należy przedłużać termin składania ofert w przypadku wyjaśniania treści SWZ? 
9. Jak zorganizować i przeprowadzić obligatoryjną wizję lokalną?

zwiń
rozwiń
Adresaci

• pracownicy komórek i biur zamówień publicznych odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań, 
• wykonawcy,
• podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych,
• osoby wykonujące kontrole zamówień publicznych, 
• osoby rozpoczynające pracę w zamówieniach publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Posiada 23 letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Doskonale zorientowany w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych. Autor cenionych komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalistycznych. Jeden z najbardziej cenionych autorów komentarzy i publikacji oraz wykładowców z dziedziny prawa zamówień publicznych w Polsce. Cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów administracyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Specjalizuje się m. in. w kompleksowej obsłudze zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi ubezpieczeniowe, dostawy aparatury medycznej oraz zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych. Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Autor opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W latach 2010 - 2019 biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Kurs będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, ul. Piłsudskiego 43, Wrocław III p.

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 17 sierpnia 2022 r.