• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ocena i badanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne w kontekście oceny i badania ofert będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy pracowników komórek zamówień publicznych jak i pracowników komórek merytorycznych biorących udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia do udziału w szkoleniu z zakresu oceny i badaniu ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu. Podczas zajęć omówimy zakres badania ofert, procedurę analizy dokumentów i oświadczeń składanych w ramach oferty. Szczegółowo zaprezentowana zostanie procedura badania rażąco niskiej ceny. Przeanalizujemy także przesłanki unieważnienia postępowania. Szkolenie prowadzone będzie w formule warsztatowej, podczas zajęć omówimy przepisy i przeanalizujemy sytuacje występujących najczęściej w praktyce zamawiających z sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie najczęściej występujących problemów na etapie oceny i badania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy o sposobie wykonania obowiązku przeprowadzenia pełnej oceny i badania ofert w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym.
• Poznanie najczęściej pojawiających się błędów i problemów na etapie oceny i badania ofert.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty.
• Uczestnicy otrzymają wzorcowe dokumenty wykorzystywane przez zamawiających podczas badania oceny i badania ofert.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres badania oświadczeń wstępnych – najczęstsze błędy wykonawców.
2. Zakres badania oświadczeń o których mowa w art. 117 ustawy PZP – najczęstsze błędy wykonawców.
3. Zakres badania zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów – najczęstsze błędy wykonawców.
4. Weryfikacja podmiotowych środków dowodowych.
5. Zakres i sposób weryfikacji gwarancji wadialnych.
6. Weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych.
7. Wzywanie do złożenia/uzupełnienia/poprawienia dokumentów.
8. Informacja z otwarcia ofert.
9. Badanie ofert.
10. Przesłanki odrzucenia oferty – jak przygotować uzasadnienie prawne i faktyczne?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy komórek zamówień publicznych oraz komórek merytorycznych odpowiedzialni za ocenę ofert.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 września 2022 r.