Plan zamówień publicznych na 2022 rok, sprawozdanie z udzielonych zamówień oraz rejestr umów od lipca 2022 r. Jak prawidłowo przygotować dokumenty?

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przekażemy uczestnikom informacje dotyczące sposobu przygotowania planu zamówień publicznych zgodnego z wymogami przepisów Pzp oraz zapewnienia jego aktualności. W trakcie zajęć zostaną przedstawione zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych zamówień, przekazywanych do 1 marca roku następnego za rok poprzedni Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Uczestnicy dowiedzą się również o nowym obowiązku, wchodzącym w życie od dnia 1 lipca 2022r. w zakresie prowadzenia rejestru umów, zawieranych w danej jednostce, sposobie jego prowadzenia oraz sankcjach za jego nieprowadzenie lub nieprawidłowości w jego prowadzeniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie ze sposobem sporządzania planu zamówień publicznych i zapewniania jego aktualności.
• Poznanie, w jaki sposób powinno się przygotować sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień za 2021 rok.
• Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, które pojawiają się w bieżącej pracy w zakresie sprawozdawczości z zamówień publicznych. Zdobycie cennych wskazówek, jak się do tego prawidłowo przygotować.
• Zapoznanie z różnego rodzaju problemami w zakresie sporządzania planów zamówień publicznych oraz sprawozdań z zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Plan zamówień publicznych na 2022 r.:
• Wymogi ustawowe. Treść i elementy planu zamówień publicznych.
• Podmioty zobowiązane do jego sporządzenia.
• Termin sporządzenia.
• Sposób publikacji planu i wyłączenia jawności.
• Zapewnienie aktualności planu.
• Problemy – uczymy się na błędach.
2. Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2021 r.:
• Zasady sporządzania sprawozdań – omówienie.
• Agregowanie danych.
• Problemy przy sporządzaniu sprawozdania.
• Jak przygotować sprawozdanie za 2021 r.?
3. Rejestr umów – nowy obowiązek od 1 lipca 2022 r.:
• Cel regulacji.
• Realizacja zasady jawności.
• Forma prowadzenia oraz elementy rejestru.
• Katalog umów.
• Formy umowy.
• Problemy w zakresie prawidłowego prowadzenia rejestru.
• Sankcje karne.
• Co można zrobić już dziś?
4. Podsumowanie i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, kierownicy działów zamówień publicznych, osoby zajmujące się sprawozdawczością i prowadzeniem rejestrów w jednostce, pracownicy zamawiającego jsfp odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych, audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jsfp oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 r., audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 25 stycznia 2022 r.