• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo Zamówień Publicznych. Mechanizmy usprawniające realizację umów

Rabat 15% dla członków Śląskiego Forum Zamówień Publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

W ostatnich miesiącach realizacja umów w sprawach zamówień publicznych napotyka na poważne problemy: wysoka inflacja oraz znaczne podwyżki cen z uwagi na COVID-19 oraz wojnę w Ukrainie, stały się prawdziwą zmorą wykonawców oraz zamawiających. Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie mechanizmów zawartych w Prawie zamówień publicznych, które mogą stać się bardzo pomocne we właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, a docelowo w prawidłowym wykonaniu umowy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych i przydatnych. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. Nasi Klienci cenią nas nie tylko za przekazaną wiedzę ale również zdobyte umiejętności niezbędne w praktyce urzędniczej. Dlatego też jesteśmy przekonani, że udział w proponowanym szkoleniu zwiększy Państwa nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również i umiejętności w zakresie stosowania przepisów PZP w ramach realizowanych umów z wykonawcami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie – nakreślenie podstawowych zasad i ryzyk związanych z konstruowaniem projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Analiza potrzeb i wymagań ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyk związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wstępne konsultacje rynkowe oraz ich wpływ na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i wykonanie umowy.
4. Stosowanie odpowiednich klauzul przeglądowych – tzw. zmiany kontraktowe zawarte w umowie, przewidziane przez strony umowy.
5. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy – zasady ich wprowadzania, sposób wykonania.
6. Pozasądowe rozpatrywanie sporów jako narzędzie w sprawnym osiągnięciu porozumienia stron umowy.
7. Raport z realizacji umowy jako narzędzie pozwalające na wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
8. Dyskusja, pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci
zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Miejsce: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, III piętro.

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Rabat 15% dla członków Śląskiego Forum Zamówień Publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 24 sierpnia 2022 r.