• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Udzielanie zamówień publicznych poniżej progów unijnych z uwzględnieniem procedur poniżej 130 000 zł. Praktycznie z dokumentacją „na gotowo”

online
Potwierdzone

Cena: 1575 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 kwietnia 2024 cena wynosi 1375 PLN netto/os.
6, 7, 9, 10 maja 2024 r. Kurs każdego dnia w godzinach 09:30-14:30

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na czterodniowe szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w czterodniowym kursie, podczas którego kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia z zakresu udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych z uwzględnieniem procedur poniżej 130 000 zł.
Krok po kroku omówimy procedury zakupowe. Przeanalizujemy regulacje prawne i wskażemy zasady praktycznego stosowania przepisów.
Wszystkie zagadnienia będziemy omawiać w ujęciu praktycznym – pracując na przykładach i wzorach dokumentów.
Kurs jest dedykowany osobom dysponującym wiedzą i praktyką, gdyż będzie możliwość zdefiniowania miejsc wymagających poprawy w stosunku do poprzednio prowadzonych postępowań.
Uczestnicy kursu otrzymują wyjątkowo bogaty, oparty na praktycznym doświadczeniu osoby prowadzącej kurs pakiet dokumentów, druków, oświadczeń (po części już wypełniony) w wersji edytowalnej – gotowej do wykorzystania po zakończeniu kursu.
Przygotowane materiały szkoleniowe mają w usystematyzowany sposób przygotować uczestnika kursu do procedur zamówień publicznych.

Zainteresowane osoby zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 14:30. Szczegóły poniżej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy 4-dniowego kursu w jego trakcie:
• Zdobędą, uzupełnią i uporządkują wiedzę z zakresu zamówień publicznych, w tym zamówień bagatelnych.
• Otrzymają usystematyzowaną wiedzę, jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł oraz jak zadbać o poprawną realizację umowy.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – 6 maja 2024 r.
• Przygotowanie do prowadzenia postępowań w jednostce zobowiązanej do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
DZIEŃ II – 7 maja 2024 r.
• Postępowania objęte zamówieniami publicznymi poniżej kwoty progowej wynikającej z art. 2 ustawy pzp (wartość zamówienia poniżej 130 000 zł).
DZIEŃ III – 9 maja 2024 r.
• Przygotowanie i prowadzenie postępowania o wartości zamówienia równej lub powyżej 130 000 zł w trybach zamówień publicznych („postępowanie krajowe” – cz. 1).
DZIEŃ IV – 10 maja 2024 r.
• Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz realizacja umowy o wartości zamówienia poniżej progów unijnych („postępowanie krajowe” – cz. 2).
• Realizacja umowy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zamawiający, czyli osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację zamówień publicznych: kierownicy jednostek, komisja przetargowa, służby finansowo-księgowe, osoby zajmujące się przygotowaniem postępowania lub nadzorem nad realizacją zamówienia (umowy). Wykonawcy, który są zainteresowani poznaniem schematu i czynnościami, które ma wypełnić zamawiający w zamówieniach publicznych. Osoby zajmujące się kontrolami zamówień publicznych lub nadzorujące ich poprawność w danej jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku. Doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach, przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Prowadzi między innymi szkolenia obejmujące szkolenia z zakresu systemu zamówień publicznych. Dysponuje praktyczną wiedzą dotyczącą kontroli postępowań opartych na wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w poprzedniej perspektywie i obecnej (na lata 2021-2027). Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca oraz kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno, dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) są prowadzone od 30 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1575 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 kwietnia 2024 cena wynosi 1375 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 kwietnia 2024 r.