Śląskie Forum Prawników Samorządowych. Umowy w zamówieniach publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących kształtowania umów. Głównym celem tych zmian było zrównanie pozycji stron umowy oraz zwiększenie ochrony wykonawcy i podwykonawców. Spotkanie w ramach Forum będzie więc okazją do podsumowania ponad dwóch lat obowiązywania nowych przepisów, doświadczeń zdobytych przez zamawiających oraz wykonawców w nowych warunkach kontraktowych, popartych praktycznymi rozwiązaniami, orzecznictwem oraz wytycznymi i wskazówkami w zakresie kształtowania umów oraz dokonywania w nich zmian.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • przedstawienie zasad oraz praktycznych rozwiązań w zakresie kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne,
  • omówienie klauzul niedozwolonych mających zapewnić równość stron umowy,
  • zwrócenie uwagi na ryzyka związane z umowami, które mogą wystąpić zarówno na etapie udzielania zamówienia, jak też w trakcie realizacji zamówienia,
  • określenie okoliczności umożliwiających dokonywanie zmian w umowie, w szczególności w związku z obecną sytuacją rynkową.
zwiń
rozwiń
Program

1. Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach o zamówienie publiczne.
2. Obligatoryjne zapisy w umowach o zamówienie publiczne.
3. Klauzule waloryzacyjne.
4. Zasady dokonywania zmian w umowach o zamówienie publiczne:
• definicja istotnej i nieistotnej zmiany umowy,
• zmiana umowy w oparciu o klauzule przeglądowe (zmiany przewidziane w dokumentach zamówienia),
• świadczenia zamienne oraz dodatkowe,
• zmiana umowy w wyniku okoliczności nieprzewidywalnych,
• zmiany o nieznacznej wartości,
• podmiotowa zmiana umowy o zamówienie publiczne.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych, radcy prawni, pracownicy wydziałów zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych w ramach składki.
Pozostałe osoby: 470 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 marca 2023 r.