Śląskie Forum Zamówień Publicznych. Elektroniczne zamówienia publiczne. Wybrane zagadnienia

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, które podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku w Katowicach. Celami działania Śląskiego Forum Zamówień Publicznych są: podnoszenie poziomu wiedzy, doskonalenie umiejętności osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach budżetowych, spółkach komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum. W ramach działających forów gościmy przedstawicieli organów nadzoru, kontroli, przedstawicieli instytucji naukowych, ekspertów i praktyków. Fora to wyjątkowa przestrzeń do pracy nad aktualnością prawa oraz inicjowania jego zmian.
Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA oraz w danych kontaktowych poniżej oferty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych i przydatnych. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. Nasi Klienci cenią nas nie tylko za przekazaną wiedzę ale również zdobyte umiejętności niezbędne w praktyce urzędniczej. Dlatego też jesteśmy przekonani, że członkostwo w Śląskim Forum Zamówień Publicznych zwiększy Państwa nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również i umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Forum to platforma wymiany doświadczeń oraz możliwość prezentacji swoich praktycznych rozwiązań zastosowanych w jednostce.
Kolejne spotkanie w ramach Forum w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z gronem wybitnych ekspertów, praktyków w zakresie zamówień publicznych. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed Zamawiającymi w zakresie elektronizacji zamówień. Podstawową korzyścią najbliższego spotkania ma być rozwiązanie problemu bez konfliktu z wykonawcą w wyniku nieprawidłowej oceny pliku elektronicznego. Sytuacja ta może prowadzić do kosztownego sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą i niepotrzebne przedłużenie samego postępowania.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Nieoczekiwane sytuacje z plikami ofert w trakcie sesji otwarcia ofert.
  2. Uszkodzenia plików ofert – jak ocenić przyczynę.
  3. Oryginał, kopia, skan, odwzorowanie a wizualizacja dokumentu elektronicznego.
  4. Tajemnica przedsiębiorstwa – jak prawidłowo złożyć w postępowaniu.
  5. Błędy wykonawców przy przygotowywaniu oferty.
  6. Rekomendacje do zapisów SWZ w zakresie komunikacji elektronicznej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, osoby koordynujące udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej stosującej PZP, dyrektorzy, naczelnicy i kierownicy wydziałów zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk zamówień publicznych, współtwórca pierwszej polskiej platformy aukcyjnej dedykowanej polskim zamówieniom publicznym. Prowadzi zajęcia komputerowe na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu, oddział w Chorzowie – w ramach podyplomowego Studium Zamówień Publicznych. Członek zespołu badawczego, wspólnego projektu UZP i Uniwersytetu Łódzkiego pn. „Informatyzacja zamówień publicznych” pod kierownictwem prof. Andrzeja Borowicza (2007–2008), Członek OSKZP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Miejsce: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 460 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 października 2022 r.