Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2021 r. Według nowego rozporządzenia wykonawczego oraz zasady planowania zamówień na rok 2022

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Początek roku w zamówieniach publicznych to tradycyjny zbieg obowiązków związanych z planowaniem zamówień oraz sprawozdawczością z zamówień udzielonych w roku poprzednim. W tym roku zamawiający po raz pierwszy przygotuje i złoży sprawozdanie z zamówień udzielanych na podstawie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nowego rozporządzenia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania. Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest kompleksowe przygotowanie zamawiających do wypełnienia obowiązków w zakresie sprawozdawczości oraz planowania zamówień.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie niezbędnej wiedzy w zakresie sprawozdawczości z udzielonych zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • Uzyskanie szeregu praktycznych wskazówek i wyjaśnień umożliwi uczestnikom bezproblemowe przygotowanie sprawozdania, ale również pomoże zrozumieć cel i istotę planowania zamówień, co może wpłynąć na organizacyjną i ekonomiczną optymalizację procesów zakupowych.
 • Zapoznanie z wzorami nowych formularzy sprawozdawczych, ich analiza oraz zaprezentowanie sposobów ich uzupełniana.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości wpływające na umiejętność zdefiniowania czym jest zamówienie publiczne oraz jaki jest zakres informacji i danych wymaganych w sprawozdaniu.
 • Przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących celu oraz zasad opracowania analizy potrzeb i wymagań, tak aby analiza nie była kolejnym dokumentem „do szuflady”.
 • Omówienie możliwego wykorzystania mechanizmów zarządzania ryzkiem przy planowaniu i udzielaniu zamówień publicznych.
zwiń
rozwiń
Program

I. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące zamówień publicznych:

 1. Pojęcie „zamówienia publicznego” oraz „udzielenia zamówienia publicznego” w kontekście poprawnego zdefiniowania obowiązków sprawozdawczych.
 2. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania Pzp a obowiązki sprawozdawcze – jak właściwe zidentyfikować udzielenie zamówienia publicznego w danym roku.
 3. Umowa a faktura – co wykazujemy w sprawozdaniu (formy umów w zamówieniach wyłączonych z Pzp).
 4. Umowy (zamówienia) wieloletnie w sprawozdaniu.
 5. Zakres wykazywanych informacji w przypadku zmiany umowy o zamówienie.
 6. Zamówienia polegające na powtórzeniu, zamówienia dodatkowe oraz udzielane w częściach.
 7. Sprawozdanie z zamówień udzielonych na podstawie uchylonej ustawy Pzp z 2004 r.
 8. Sprawozdanie z zamówień udzielonych na podstawie nowej ustawy Pzp z 2019 r.
 9. Zakres oraz zasady sporządzania sprawozdań według nowego rozporządzenia wykonawczego – przegląd i praktyczne omówienie poszczególnych formularzy.

II. Planowanie zamówień publicznych:

 1. Zamówienia publiczne jako proces zakupowy.
 2. Istota i cel procesu planowania.
 3. Razem czy osobno – wspólne zakupy dla jednostek organizacyjnych.
 4. Analiza potrzeb i wymagań jako mechanizm wstępnego planowań zamówień.
 5. Dlaczego nie warto korzystać z szablonów (wzorców) analizy potrzeb i wymagań.
 6. Definiowanie oraz zarządzanie ryzykami związanymi z postępowaniem oraz realizacją zamówienia publicznego.
 7. Plan postępowań w ujęciu prawnym i organizacyjnym – zasady sporządzania oraz aktualizacji.
 8. Wstępne konsultacje rynkowe oraz inne możliwości udziału wykonawców w planowaniu zamówień i przygotowaniu postępowań.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowania zamówień i zarządzania pod kątem sprawozdawczości, pracowników zaangażowanych w udzielanie zamówień, kierowników koordynujących procesy udzielania zamówień.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od niemal 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 10 lutego 2022 r.