• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stosowanie nowych przepisów o zamówieniach publicznych w świetle kontroli UZP, RIO, NIK oraz instytucji zarządzających. Najczęściej popełnianie błędy i nieprawidłowości

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>>>>>>

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Pierwsze dwa kwartały obowiązywania nowej ustawy pozwalają na ocenę skutków wejścia w życie nowych regulacji i wskazania obszarów, w których występują najczęściej praktyczne kłopoty w ich interpretacji. Zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości, które omówimy podczas szkolenia!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom wyników kontroli zamówień publicznych na gruncie obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz omówienie nieprawidłowości w stosowaniu nowych regulacji, które generują ryzyko podjęcia działań korygujących w przypadku zamówień dofinansowanych z budżetu UE.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie:
a. Nowe zasady prowadzenia kontroli zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
b. Nowy taryfikator korekt finansowych obowiązujący od grudnia 2020 r.
2. Nieprawidłowości dotyczące szacowania wartości zamówienia:
a. Techniki ustalania wartości zamówienia.
b. Zamówienie nieplanowane.
c. Zamówienia udzielane w częściach.
d. Zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, tj. zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, w każdym stopniu zaawansowania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online:
Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 325 PLN netto/os.

Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 595 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 2 września cena wynosi 545 PLN netto/os.
W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.