Udzielanie zamówień in house przez samorządy. Warunki, procedura, finansowanie

Cele i korzyści

Nabycie wiedzy odnośnie obowiązujących regulacji pozwalających przekazywać odpłatnie wykonywanie usług, dostaw i robót budowlanych własnym spółkom bez obowiązku prowadzenia konkurencyjnych procedur, warunków takich powierzeń oraz zasad ich rozliczania.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez gminy.
 2. Orzecznictwo organów UE dotyczące obowiązku stosowania zamówień publicznych w relacjach podmiotów publicznych z jednostkami zależnymi.
 3. Polskie doświadczenia in house sprzed 2017 r. – orzecznictwo NSA oraz „uchwałowy” tryb powierzania zadań własnym spółkom.
 4. Wprowadzenie zamówień in house do porządku prawnego UE – Rozporządzenie 1370/2007 i Dyrektywa 2014/24/UE.
 5. Wprowadzenie do polskiego prawodawstwa zamówień in house:
  1. ustawa o transporcie publicznym,
  2. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2017 r., rodzaje zamówień in house.
 6. Warunki udzielenia zamówień in house wg Prawa zamówień publicznych:
  1. kontrola nad wykonawcą, precedensowe orzeczenia KIO w sprawie porozumień komunalnych,
  2. próg przychodowy,
  3. udział kapitału prywatnego.
 7. Przebieg procedury zamówienia in house, kontrola zamówień in house.
 8. Czy uchwałowy tryb powierzania zadań nadal obowiązuje?
 9. Rozwiązania szczególne np. odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 10. Zasady finansowania zamówień in house.
zwiń
rozwiń
Adresaci

wójtowie, burmistrzowie oraz samorządowcy zainteresowani zleceniem zadań własnych spółkom, osoby odpowiedzialne w gminach za zamówienia publiczne, prezesi, zarządy i główni księgowi spółek komunalnych wykonujący zadania powierzone prze gminę lub zainteresowani wykonywaniem tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, prowadzi obsługę spółek komunalnych, doradza samorządom gminnym w zakresie gospodarki komunalnej, publikacje w Gazecie Samorządu i Administracji.

zwiń
rozwiń