• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne: najważniejsze sprawy w świetle aktualnego orzecznictwa

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

1 i 6 marca 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-15:00 każdego dnia.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na dwudniowe szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omówimy najważniejsze kwestie z zakresu udzielania zamówień publicznych począwszy od planowania, poprzez postępowanie i wybór aż do zawarcia umowy i jej ewentualnych zmian. Uwzględnione zostaną najnowsze zmiany prawne i aktualne warunki, w których prowadzone są zamówienia:
• 10 listopada 2022 r. weszła w życie specustawa nowelizująca przepisy PZP w zakresie klauzul waloryzacyjnych. Każdy Zamawiający musi poznać zasady ich tworzenia i uwzględniać je w każdej umowie - na dostawy, usługi lub roboty budowlane - zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Nieco zapomnianym trybem udzielania zamówień klasycznych jest tryb podstawowy z możliwością negocjacji. Podczas szkolenia dowiesz się - krok po kroku - jak przeprowadzić postępowanie w tym trybie.
• Agresja wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spotkała się z koniecznością wprowadzenia przepisów sankcyjnych w zakresie zamówień publicznych. Dowiedz się jak to wygląda w praktyce? Warto od czasu do czasu przypomnieć sobie na czym polega niedozwolony podział zamówienia na części. Które dostawy i usługi szacować łącznie, a które oddzielnie?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie poszczególnych wariantów trybu podstawowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w i umiejętność dokonania wyboru właściwego trybu prowadzenia danego ogłaszanego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego.
• Poznanie zasad tworzenia klauzul waloryzacyjnych w umowach w sprawie zamówień publicznych z uwzględnieniem wymagań specustawy z 7 października 2022 r.
• Poznanie przepisów sankcyjnych i nabycie umiejętności tworzenia odpowiednich zapisów SWZ wdrażających te przepisy.
• Zapoznanie z zasadami agregowania wartości zamówień publicznych.
• Poznanie odpowiedzi na pytanie na czym polega zasada proporcjonalności przy konstruowaniu warunków udziału w postępowaniu.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i pojawiających się nieprawidłowości oraz uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

I. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy PZP.
1. Cykl zakupowy – etapy.
2. Plan postępowań o udzielenie zamówienia.
• Co wpisuje się do planu postępowań?
• Zasady publikacji planu postępowań - jak i kiedy?
• Aktualizacja planu postępowań - kiedy jest konieczna?
3. Zasady szacowania wartości zamówienia.
• Które zamówienia należy szacować razem, a które osobno?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, kontrolerzy, osoby merytoryczne powoływane do prac komisji przetargowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca z 25-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zamówień publicznych; ponad 2000 przeprowadzonych szkoleń; praktyk; ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. Deregulacji zajmującej się nową ustawą - Prawo zamówień Publicznych (2020 r.); kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych; wykładowca na Studium Zamówień Publicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; ekspert podczas prac m.in. Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy dotyczącą podwykonawstwa i podniesienia progu bagatelności (2013 i 2014 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.) oraz Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” (2008 i 2009 r.); absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomia; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych (m.in. „Tryb podstawowy w nowej ustawie PZP”, „Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych. Przebieg procedur po ostatnich nowelizacjach”, „Historia ustawy o zamówieniach publicznych – od okresu międzywojennego do teraźniejszości”, „Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik”, „Zamówienia publiczne – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania”); do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych, absolwent amerykańskiego programu z zakresu zamówień publicznych „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Wisconsin – Milwaukee.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 lutego 2023 r.