Zasady realizacji projektów współfinansowanych z Programu Polski Ład w świetle przepisów o zamówieniach publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące zamówień publicznych współfinansowanych z programu Polski Ład będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których przedmiotem jest omówienie specyfiki prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umów o zamówienie publiczne w przypadku zamówień finansowanych ze środków Programu „Polski Ład”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy uzyskają wiedzę o sposobie ukształtowania dokumentacji przetargowej, w szczególności umowy z wykonawcą w sposób odpowiadający wymogom Banku Gospodarstwa Krajowego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Możliwość podziału zamówienia na części w postępowaniach finansowanych w ramach programu „Polski Ład”.
2. Konieczność wszczęcia postępowania w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania promesy wstępnej:
• Ryzyka związane z unieważnieniem postępowania lub jego części.
3. Procedura przekazywania do BGK informacji o wszczęciu postępowania.
4. Konieczność zapewnienia zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wnioskiem o dofinansowanie.
5. Zamówienie w wolnej ręki w postępowaniach finansowanych w ramach programu „Polski Ład”.
6. Ryzyko utraty dofinansowania:
• Na co zwrócić szczególną uwagę?
7. Konstrukcja umowy w postępowaniach finansowanych w ramach programu „Polski Ład”:
• Obowiązkowe zaliczki.
• Transze rozliczeniowe w umowach do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy.
• Obligatoryjny nadzór inwestorski.
• Obligatoryjne klauzule arbitrażowe.
• Warunki wypłaty wynagrodzenia wykonawcy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych przygotowujący opis przedmiotu zamówienia, Kierownicy zamawiających.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii „Świecki & Puchacz Kancelaria Prawna” oraz w kancelarii „Cichoń & Puchacz Kancelaria Zamówień publicznych”. Ceniony trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 28 lutego 2022 r.