W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 24/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie kursów zawodowych.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia kursów zawodowych – każdy częściowo w formule on-line i częściowo w formule stacjonarnej dla zdań 1-6 i w formule on-line dla zadania 7:


Zadanie 1: Kurs Diagnostyka pojazdów
Zadanie 2: Kurs magazynowy
Zadanie 3: Kurs na suwnice, wciągniki, i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Zadanie 4: Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Zadanie 5: Kurs silniki diesla
Zadanie 6: Kurs operator koparko – ładowarki
Zadanie 7: Kurs negocjacji w biznesie

w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
do 31 maja 2021 roku do godziny 9.00.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 23/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie kursów zawodowych.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w formule on line:

Zadanie 1: JAVA lub równoważny
Zadanie 2: Obsługa klienta i techniki sprzedaży
Zadanie 3: Kurs negocjacje w biznesie
Zadanie 4: AutoCAD lub równoważny
Zadanie 5: ECDL Standard lub równoważny
Zadanie 6: Android lub równoważny

w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
do 29 kwietnia 2021 roku do godziny 9.00.

Termin składania ofert został przedłużony do 4 maja 2021 do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik Przedłużenie terminu oraz wyjaśnienia do zapytania ofertowego


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 22/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie kursów zawodowych.

POSTĘPOWANIE NR 22/PASUSZ/FRDL ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

W ramach zapytania ofertowego nr 22/PASUSZ/FRDL przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności w projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano unieważnienia całości zapytania.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego w formule on line:

Zadanie 1: JAVA lub równoważny
Zadanie 2: Obsługa klienta i techniki sprzedaży
Zadanie 3: Kurs negocjacje w biznesie
Zadanie 4: AutoCAD lub równoważny
Zadanie 5: ECDL Standard lub równoważny
Zadanie 6: Android lub równoważny

Termin składania ofert:
do 16 kwietnia 2021 roku do godziny 9.00.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Unieważnienie postępowania

 


 

W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 21/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie kursów zawodowych.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia kursów zawodowych – każdy częściowo w formule on line i częściowo w formule stacjonarnej:
Zadanie 1: Kurs Diagnostyka pojazdów
Zadanie 2: Kurs Komfort i układy bezpieczeństwa
Zadanie 3: Kurs hakowego
Zadanie 4: Kurs magazynowy
Zadanie 5: Kurs na podesty ruchome przejezdne
Zadanie 6; Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Zadanie 7: Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Zadanie 8: Kurs spawania
Zadanie 9: Kurs silniki diesla
Zadanie 10: Kurs operator koparko – ładowarki
Zadanie 11: Kurs baristy
Zadanie 12: Kurs barmański
Zadanie 13: Kurs kelnerski
Zadanie 14: Kurs pierwszej pomocy
Zadanie 15: Kurs sommelierski
Zadanie 16: Kurs obsługi drukarki 3D
Zadanie 17: Kurs obsługi kasy fiskalnej


Termin składania ofert:
do 16 kwietnia 2021 roku do godziny 9.00.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik Wyjaśnienia do zapytania ofertowego


 

 

W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 20/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie kursów zawodowych.

POSTĘPOWANIE NR 20/PASUSZ/FRDL ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

W ramach zapytania ofertowego nr 20/PASUSZ/FRDL przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności w projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano unieważnienia całości zapytania.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w formule on line i stacjonarnej:
Zadanie 1: Kurs Diagnostyka pojazdów
Zadanie 2: Kurs Komfort i układy bezpieczeństwa
Zadanie 3: Kurs hakowego
Zadanie 4: Kurs magazynowy
Zadanie 5: Kurs na podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wszystkie typy) kat. IP
Zadanie 6; Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe (IIS)
Zadanie 7: Kurs na wózki widłowe wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO)
Zadanie 8; Kurs spawania
Zadanie 9: Kurs silniki diesla
Zadanie 10: Kurs operator koparko – ładowarki
Zadanie 11: Kurs baristy
Zadanie 12: Kurs barmański
Zadanie 13: Kurs kelnerski
Zadanie 14: Kurs pierwszej pomocy
Zadanie 15: Kurs sommelierski
Zadanie 16: Kurs obsługi drukarki 3D
Zadanie 17: Kurs obsługi kasy fiskalnej

Termin składania ofert:
do 14 kwietnia 2021 roku do godziny 9.00.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 19/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie kursów zawodowych.

POSTĘPOWANIE NR 19/PASUSZ/FRDL ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

W ramach zapytania ofertowego nr 19/PASUSZ/FRDL przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności w projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano unieważnienia całości zapytania.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego w formule on line:

Zadanie 1: JAVA lub równoważny
Zadanie 2: Obsługa klienta i techniki sprzedaży
Zadanie 3: Kurs negocjacje w biznesie
Zadanie 4: AutoCAD lub równoważny
Zadanie 5: ECDL Standard lub równoważny
Zadanie 6: Android lub równoważny

Termin składania ofert:
do 13 kwietnia 2021 roku do godziny 9.00.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 17/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie kursów zawodowych.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Pobieranie miary wszelkiego rodzaju amputacji w obrębie uda, 2) SEP lub równoważny w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 21.08.2020 roku do godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik - Wyniki i zestawienie wykonawców


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 16/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie kursów zawodowych.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) JAVA lub równoważny 2) Obsługa klienta i techniki sprzedaży 3) Kurs negocjacje w biznesie 4) Kurs sommelierski 5) Kurs spawania 6) Kurs drukowania zdjęć i fotoksiążek 7) Kurs Tajemnice RAW – wywoływanie i katalogowanie w Lightroom lub równoważny 8) Kurs tworzenia archiwum fotograficznego 9) Operator koparko-ładowarki 10) Silniki diesla w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 11.03.2020 roku.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik Wyjaśnienia do zapytania ofertowego
Załącznik - Wyniki i zestawienie wykonawców


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 15/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie kursów zawodowych.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) AutoCAD lub równoważny 2) Diagnostyka pojazdów 3) Fotografia produktowa/reklamowa 4) Kurs baristy 5) Kurs barmański 6) Kurs certyfikowany z języka migowego 7) Kurs dietetyki 8) Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymiana butli (II WJO) 9) Kurs pobierania miary wszelkiego rodzaju amputacji w obrębie uda 10) Upięcia i koki w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 02.03.2020 roku.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik - Wyniki i zestawienie wykonawców


 W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 13/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Stylizacja paznokci w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 03.06.2019 roku.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz osób
Załącznik nr 3 - Program
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik - Wyniki i zestawienie wykonawców


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 12/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Kurs operatora koparko-ładowarki w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 06.06.2019 roku.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz osób
Załącznik nr 3 - Program
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik – Wynik i wykaz wykonawców 


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 11/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Fotografia produktowa/reklamowa w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 23.05.2019 roku.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz osób
Załącznik nr 3 - Program
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik - Wyniki i zestawienie wykonawców


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 10/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Kurs operatora koparko-ładowarki w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 16.05.2019 roku.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz osób
Załącznik nr 3 - Program
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik - Wynik unieważnienie


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 9/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Fotografia produktowa/reklamowa w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 07.05.2019 roku.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz osób
Załącznik nr 3 - Program
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik - Wynik unieważnienie


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 8/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Fotografia produktowa/reklamowa w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 17.04.2019 roku

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz osób
Załącznik nr 3 - Program
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik - Wyniki


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 7/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Kurs baristy w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 17.04.2019 roku

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz osób
Załącznik nr 3 - Program
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik - Wyniki i zestawienie wykonawców

W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 6/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Kurs na podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wszystkie typy), kat.IP w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 28.03.019 roku

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług 
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Załącznik - Wynik i zestawienie wykonawców

W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 5/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie szkoleń zawodowych.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursów zawodowych: 1) Autocad lub równoważny, 2) Fotografia produktowa/reklamowa, 3) Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO) 4) ECDL Standard lub równoważny, 5) Kurs baristy, 6) Kurs certyfikowany z języka migowego, 7) Kurs cukierniczy I stopnia, 8) Kurs wizażu i stylizacji, 9) Kurs kontroli jakości badań laboratoryjnych oraz weryfikacji błędu, 10) Kurs na suwnice, wciągniki, i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe (IIS), 11) Kurs obsługi automatycznych urządzeń diagnostycznych, 12) Kurs przygotowawczy dla stewardes i stewardów, 13) Kurs somelierski, 14) Kurs spawania, 15) Modelowanie 3 D, 16) Kurs operatora koparko-ładowarki, 17) SEP lub równoważny, 18) Stylizacja paznokci, 19) Unity 3D poziom podstawowy, 20) Upięcia i koki - w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:
Nowy termin składania ofert: 25.03.2019r.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)
Zalącznik nr 5- Istotne postanowienia umowy
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 2
Załącznik - Wynik i zestawienie wykonawców
Załącznik - Unieważnienie zadania nr 16
Załącznik - Unieważnienie zadania nr 4

Unieważnienie Zadania nr 10
W ramach zapytania ofertowego nr 4/PASUSZ/FRDL przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności w projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano unieważnienia Zadania nr 10 realizującego kurs zawodowy dla Uczestników Projektu, uczniów techników i szkół branżowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Szczegóły w załączniku:
Załącznik nr 1 - Unieważnienie

W ramach zapytania ofertowego nr 4/PASUSZ/FRDL przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności w projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru wykonawców kursów zawodowych dla Uczestników Projektu, uczniów techników i szkół branżowych z terenu powiatu tarnogórskiego.


Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1 - Wyniki postępowania

W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych.
 

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia kursów zawodowych: 1) Autocad lub równoważny, 2) Fotografia produktowa/reklamowa, 3) Obsługa klienta i techniki sprzedaży, 4) Animator czasu wolnego, 5) Kurs baristy, 6) Kurs certyfikowany z języka migowego, 7) Kurs cukierniczy I stopnia, 8) Kurs dietetyki, 9) Kurs kontroli jakości badań laboratoryjnych oraz weryfikacji błędu, 10) Kurs na podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wszystkie typy), kat.IP, 11) Kurs na suwnice, wciągniki, i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe (IIS), 12) Kurs negocjacje w biznesie, 13) Kurs obsługi automatycznych urządzeń diagnostycznych, 14) Kurs przygotowawczy dla stewardes i stewardów, 15) Kurs somelierski, 16) Kurs spawania, 17) Modelowanie 3 D, 18) Kurs obsługi kasy fiskalnej, 19) Kurs operatora koparko-ładowarki, 20) SEP lub równoważny, 21) Stylizacja paznokci, 22) Unity 3D poziom podstawowy, 23) Upięcia i koki - w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego.
 

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 25 lutego 2019 roku

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Program 
Istotne postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe
 

W ramach zapytania ofertowego nr 3/PASUSZ/FRDL przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności w projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru wykonawców kursów zawodowych dla Uczestników Projektu, uczniów techników i szkół branżowych z terenu powiatu tarnogórskiego. 

 

Wyniki rozstrzygniętego postępowania:

Zadanie 1 - Android lub równoznaczny: Śląskie Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe, ul. Lompy 2/10,

40-040 Katowice

Zadanie 2 - Diagnostyka pojazdów: żadna oferta nie została złożona

Zadanie 3 - JAVA lub równoznaczny: Śląskie Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe, ul. Lompy 2/10,

40-040 Katowice

Zadanie 4 - Animator czasu wolnego: Zbigniew Maruszewski sp. z o.o., ul. Karłuszowiec 9, 42-600 Tarnowskie Góry

Zadanie 5 - Kurs baristy: postępowanie ofertowe pozostaje bez wyboru oferenta, otrzymana oferta została odrzucona z przyczyny nie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zadanie 6 - Kurs barmański: postępowanie ofertowe pozostaje bez wyboru oferenta, wpłynęły dwie oferty, jedna została odrzucona z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu, cena drugiej przekroczyła wysokość ceny przewidzianej we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zadanie 7 - Kurs na podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wszystkie typy) kat IP: postępowanie ofertowe pozostaje bez wyboru oferenta, otrzymane oferty zostały odrzucone z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zadanie 8 - Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO): Mega Centrum Sławomir Gawiński, ul. Narutowicza 7a, 41-93 Bytom

Zadanie 9 - Kurs negocjacje w biznesie: żadna oferta nie została złożona

Zadanie 10 - Kurs spawania: postępowanie w zakresie zadania 10 zostało unieważnione z powodu zgłaszania przez potencjalnych oferentów wielu pytań dotyczących przedmiotu zapytania, które wykazały, że nie jest on wystarczająco precyzyjnie określony.

Zadanie 11 - Kurs obsługi kasy fiskalnej: postępowanie ofertowe pozostaje bez wyboru oferenta, cena złożonych ofert przekroczyła wysokość ceny przewidzianej we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zadanie 12 - Operator koparko-ładowarki: postępowanie ofertowe pozostaje bez wyboru oferenta, otrzymane oferty zostały odrzucone z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zadanie 13 - Silniki diesla: żadna oferta nie została złożona.


W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych.

Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia kursów zawodowych: 1) Android lub równoznaczny, 2) Diagnostyka pojazdów, 3) JAVA lub równoznaczny, 4) Animator czasu wolnego, 5) Baristy, 6) Barmański, 7) Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wszystkie typy) kat IP, 8) Wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO), 9) Negocjacje w biznesie, 10) Spawanie, 11) Obsługa kasy fiskalnej, 12) Operator koparko-ładowarki, 13) Silniki diesla dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego, zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.
 

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Wykaz usług
Załącznik 3 Wykaz osób realizujacych 
Załącznik 4 Wzór programu i harmonogramu