Najnowsze przepisy regulujące opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku. Kontrola przedsiębiorców w czasie pandemii

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie dotyczące sporządzania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedłużenie koncesji oraz oświadczeń o sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu którego przedmiotem jest omówienie najnowszych przepisów związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie opłat. Omówione zostaną zagadnienia związane z prawidłowym stosowaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów KPA w ustawodawstwie COVIDOWYM. Przedstawimy zasady skutecznego prowadzenia postępowań administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji wraz ze wzorami koniecznych dokumentów, dotyczących trybu postępowania w różnych sprawach związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym pełnej procedury wydawania, wygaszania, cofania zezwoleń oraz kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu, zastosowania przepisów o zarządzie sukcesyjnym w stosunku do zezwoleń na sprzedaż alkoholu, prawidłowego stosowania prawa w różnych przypadkach w sferze funkcjonowania zezwoleń alkoholowych, na bazie orzecznictwa i szerokiej praktyki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zwolnienie z opłaty lub przedłużenie terminu do jej wniesienia w 2021 roku - nowe regulacje ustawowe:
• Komu przysługują?
• Kompetencje rady gminy - kiedy i jak je zastosować? 
• Możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń. Najnowsze przepisy i orzecznictwo.
2. Uchybienie w okresie epidemii terminu do wniesienia raty opłaty – nowe zapisy Tarczy 6 a regulacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jak je pogodzić?
3. Skutki prawne braku wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2021r:

• Brak opłaty raty w terminie - kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę, procedura 30 %.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażnicy miejscy, pełnomocnicy ds. profilaktyki, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik z 30 letnim doświadczeniem zawodowym, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji m.in. rozstrzygająca odwołania z zakresu zezwoleń alkoholowych, doświadczony praktyk i wykładowca, trener w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 1998 roku prowadzi szkolenia otwarte w szeroko pojętym zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzi szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności. W poprzednich latach wykładowca akademicki na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 9 kwietnia 2021 r.