Sesja szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych: Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i tworzonych jednostkach organizacyjnych.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum Skarbników Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszają Państwa do udziału w szkoleniu nt.: Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i tworzonych jednostkach organizacyjnych

Przedmiotem sesji szkoleniowej jest:

• omówienie pojęcia schematów podatkowych,
• analiza wewnętrznej procedury w zakresie schematów,
• przedstawienie najczęstszych wątpliwości i nieprawidłowości związanych z praktycznym stosowaniem przepisów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja legalna i podział schematów - ustawowe ujęcie uzgodnienia jako schemat podatkowy.
2. Podmioty uczestniczące w uzgodnieniu i ich obowiązki w raportowaniu schematu.
3. Procedura wewnętrzna dotycząca wykonania obowiązków informacyjnych w zakresie schematów podatkowych, w tym:
• katalog podmiotów zobowiązanych do wdrożenia procedury wewnętrznej;
• spływ informacji wewnętrznych w urzędzie gminy, umożliwiający identyfikację i raportowanie;
• ocena uzgodnień jako schematów – możliwe rozwiązania techniczne.

4. Możliwe obszary uzgodnień w jednostkach samorządu terytorialnego i tworzonych jednostkach organizacyjnych na gruncie schematów podatkowych.
5. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa karnego skarbowego. Wieloletni praktyk organów administracji skarbowej, pełniący funkcję zarządzające i kierownicze, w tym na stanowiskach naczelnika urzędu skarbowego oraz wicedyrektora izby skarbowej. Specjalista w dziedzinie stosowania materialnego i procesowego prawa podatkowego, prawa egzekucyjnego oraz prawa finansowego sektora finansów publicznych. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie wymiaru, poboru oraz egzekwowania należności publicznoprawnych stanowiących dochód państwa oraz dochód jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert w dziedzinie regulacji podatków pośrednich, zwłaszcza podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także wybranych opłat lokalnych. Doradca w procesach restrukturyzacyjnych, związanych z kształtowaniem struktury organizacyjnej przedsiębiorstw ujmującej zagadnienia transparentnego rozliczenia należności publicznoprawnych oraz postępowań związanych z kształtowaniem i rozliczeniem należności publicznoprawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc kwiecień2021 r. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 249 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 12 kwietnia2021r.: na adres mailowy szkolenia@frdl.org.pl lub numer fax 42/288 12 86 wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl.mazowsze.pl