Zmiany w podatku VAT oraz zasady prowadzenia ewidencji na kasach fiskalnych po zmianach

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W 2022 r. wchodzi w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie z vat z uwzględnieniem kas fiskalnych. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie o podatku VAT oraz w obowiązujących rozporządzeniach. W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnych latach. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi stanowiskami MF, orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE wpływające na sposób rozliczania podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie pakietu zmian, które obowiązują od 2021 r. oraz 2022 r. wraz z konkretnymi przykładami ich praktycznego stosowania.
• Przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowością naliczania podatku VAT, przekazywania JPK, stosowania MPP, kas rejestrujących oraz najnowszych zmian dotyczących faktur.
• Analiza najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.
• Dzięki omówieniu najnowszych problemów i zmian w ustawie VAT uczestnicy spotkania bez problemów będą mogli wykonywać swoją pracę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obrót nieruchomościami –problemy praktyczne dotyczące użytkowania wieczystego po wyroku TSUE w 2021 r. oraz zmiany wprowadzone do ustawy VAT.
2. Zmiana zasady odliczeń podatku VAT w przypadku braku odliczenia z faktury w wyznaczonym ustawowo terminie.
3. Wystawianie i rozliczaniu faktur papierowych i elektronicznych, w tym ustrukturyzowanych:
a) Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą.
b) Faktury elektroniczne a faktury ustrukturyzowane.
c) Faktury ustrukturyzowane w zamówieniach publicznych Faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur – wskazanie zasad wystawiania, przesyłania, odbierania i korygowania dla wystawcy i odbiorcy.
d) Terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne.
e) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa na przykładach).
f) Zasady wystawiania i rozliczania faktur korygujących w tym uproszczenia dla podatników.
g) Elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych.
h) Fakultatywne stosowanie duplikatów faktur.
i) Inne zmiany w fakturowaniu.
4. Zmiany w JPK związane m.in. z wprowadzeniem nowych terminów zwrotu podatku VAT, faktur ustrukturyzowanych.
5. Limity obrotów gotówkowych oraz preferencje dla podatników – w tym mechanizm podzielonej płatności
6. Kasy fiskalne w tym nowe rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych obowiązujące od 2022r.
a) Sprzedaż podlegająca i niepodlegająca ewidencji na kasach fiskalnych.
b) Zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży na podstawie rozporządzenia.
c) Zasady ewidencjonowania sprzedaży.
d) Paragon.
e) Paragon dokumentujący zaliczki.
f) Paragon a faktura uproszczona.
g) Wystawianie faktur do paragonu.
h) Wystawianie faktura na żądanie.
i) Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie – zwroty towarów, niewykonanie usługi, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów - ewidencja, niezbędne dane.
7. Prawo do odliczenia podatku VAT proporcją i preproporcją, w tym stanowisko Ministerstwa Finansów oraz sądów w sprawie stosowania wskaźników odliczeń.
8. Nowe terminy zwrotu podatku VAT.
9. Opodatkowania usług finansowych.
10. Instytucja Porozumienia Podatkowego(PI) przy inwestycjach.
11. Tworzenie grup w podatku VAT.
12. Zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa i Kodeksie karno skarbowym.
13. Przesyłanie ksiąg i ewidencji w formacie elektronicznym – wskazanie terminów, zasad i obowiązków dla podatników.
14. Nadużycie prawa w ustawie VAT -na co zwrócić uwagę? Orzecznictwo sądowe oraz odmowa wydania interpretacji podatkowej.
15. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszyscy zainteresowani ww. tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu podatku VAT, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz księgowania i rozliczania dotacji UE. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do  1 lutego 2022 r.