Forum Pracowników Kadr „Pracownicze Plany Kapitałowe dla kadr i płac - jak uniknąć błędów przy obliczaniu i odprowadzeniu wpłat na PPK”

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponowane szkolenie Pracownicze Plany Kapitałowe pozwoli Państwu w kompleksowy sposób zapoznać się z problematyką PPK.

Program

I – Obowiązki Podmiotów zatrudniających związane z PPK w 2021
1. Podstawowe założenia i pojęcia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w praktyce
a) Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK – przegląd procedur i regulaminów!
b) Przekazywanie wpłat do PPK a RODO i ustawy podatkowe
2. Nowe obowiązki Podmiotów zatrudniających od stycznia 2021 – ZMIANA USTAWY
a) Zgodność procedur kadrowych z nowym prawem
b) Podmiot zatrudniający, a PPK – na co uważać przy obliczaniu i przekazywaniu wpłat
c) Etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolejnych pracodawców – obsługa nowych pracowników;
d) Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK;
e) Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy i sankcje za ich niespełnienie!
II – Pracownik, a PPK – obsługa portalu w zakresie obsługi kadrowo - płacowej
3. Wpłaty na PPK a sprawy operacji naliczenia, pobierania i odprowadzania – PRAKTYKA!
a) Przekazywanie wpłat do PPK;
b) Wpłaty od państwa;
c) Wpłaty osób zatrudnionych;
d) Wpłaty finansowane przez pracodawcę.
4. Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK – obsługa dyspozycji - PRAKTYKA!
a) Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK;
b) Wznowienie dokonywania wpłat do PPK;
c) Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat;
d) Zmiana Pracodawcy i tego konsekwencje w PPK
e) Dysponowanie oszczędnościami w trakcie trwania okresu zatrudnienia;
f) Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia;
g) Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat;
h) Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK;
i) Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
j) Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
III – Opodatkowanie i kontrola organów nadzorczych - PRAKTYKA!
5. Opodatkowanie PPK
a) Zasady opodatkowania uczestników PPK - jakie są konsekwencje podatkowe w 2021 roku
b) Opodatkowanie wpłat do PPK;
c) Opodatkowanie wypłat z PPK na rzecz: Uczestnika PPK, byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK i innych osób uprawnionych.
6. Sankcje związane z nieprawidłowym wdrożeniem PPK oraz kompetencje kontrolne w zakresie PPK.

OTRZYMAJĄ PAŃSTWO DODATKOWO KOMPLET NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW ( REGULAMINÓW, PROCEDUR, WNIOSKÓW, PISM, PROTOKOŁÓW, DEKLARACJI ECT WYMAGANYCH NOWYMI PRZEPISAMI)

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i ekonomista, ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ekspert Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, oraz wdrożeniowiec PPK w kilkunastu dużych i średnich firmach. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu należy wysłać najpóźniej do dnia 18 marca 2021 r. mailem: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl lub telefonicznie na numer 698 343 042.

Koszt udziału zostanie pokryty z opłaty za szkolenie za miesiąc marzec. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 279 zł. Cena obejmuje udział w profesjonalnym sesji szkoleniowej online, materiały przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat, możliwość konsultacji z trenerem.