Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w praktyce JST

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w praktyce JST.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego przeanalizujemy nowe obowiązki nałożone na JST w związku z wejściem w życie Ustawy o otwartych formatach danych. Podczas zajęć omówione zostaną zasady rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Odpowiemy na pytanie jak wygląda oferta na ponowne przetwarzanie informacji sektora publicznego? Przedstawimy „wzór” zapytania ofertowego dotyczącego udostępnienia informacji w celu jej ponownego wykorzystania. Zaprezentujemy zasady rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz zasady naliczania kosztów. Nasze szkolenia dedykowane jest praktykom i porusza najistotniejsze kwestie z zakresu omawianej tematyki. Omawiane podczas Webinarium zagadnienia prawne będą poprate licznymi przykładami praktycznymi. Uzupełnieniem zajęć będzie podsumowująca sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie stosowania ustawy o otwartych danych.
 • Poznanie zasad prawidłowego rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o ponowne jej wykorzystanie.
 • Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie procedury udzielania informacji publicznej.
 • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Co to są otwarte formaty danych?
 2. Jakie obowiązki na JST nakłada nowa ustawa?
 3. Co powinna zawierać „zakładka ponowne wykorzystanie informacji publicznej” na BIP?
 4. Zasady udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania.
 5. Dane badawcze, dane dynamiczne i dane o wysokiej wartości.
 6. Procedura rozpatrywania wniosków o dostęp do informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania informacji publicznej.
 7. Oferta i jej elementy.
 8. Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania.
 9. Zasady ustalania kosztów udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystania na wniosek.
 10. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych – czy muszą być w JST czy nie?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy j.s.t. stosujących ustawę o dostępie do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Kierownik studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego na WPIA UWM w Olsztynie, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Lead Auditor ISO/IEC 27001:2017); Inspektor ochrony danych osobowych, Autor licznych publikacji w tematyce: ochrony danych osobowych, K.p.a. i informacji publicznej; Trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2022 r.