Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce działania jednostki samorządowej

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Przedmiotem spotkania jest przedstawienie zasad praktycznego stosowania przepisów z zakresu problematyki pełnomocnictw, upoważnień i zaświadczeń.
• Omówimy regulacje prawne ale także wskażmy najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości oraz kwestie problemowe.
• Przeanalizujemy przykłady pełnomocnictw i upoważnień oraz przedstawimy dobre praktyki w tym zakresie.
Celami najbliższej sesji jest:
• Omówienie podstaw prawnych dotyczących pełnomocnictwa i upoważnienia, ich konstrukcji, osób i podmiotów uprawnionych zarówno do ich udzielenia jak i przyjęcia.
• Wskazanie jak należy prawidłowo wydawać pełnomocnictwa i upoważnienia, kto jest uprawniony do udzielenia i przyjęcia pełnomocnictwa i upoważnienia, roli pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym.
• Przedstawienie przykładów pełnomocnictw, w tym szczególnych. Wskazanie jak należy postąpić w przypadku przekroczenia pełnomocnictwa. Poznanie najczęściej występujących błędów w zakresie wydawania i stosowania pełnomocnictw i upoważnień.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia, w celu wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy oraz w przypadku kontroli.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Pojęcie i cechy pełnomocnictwa i upoważnienia.
2. Różnice między konstrukcją pełnomocnictwa i upoważnienia oraz zakresem ich stosowania.
3. Rodzaje pełnomocnictw i upoważnień.
4. Upoważnienie jako instytucja prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego:
• podmiot uprawniony do udzielenia upoważnienia,
• podmioty uprawnione do przyjęcia upoważnienia,
• początek obowiązywania, wygaśniecie i odwołanie upoważnienia,
• forma udzielenia upoważnienia,
• nieprawidłowości udzielonego upoważnienia i ich konsekwencje.
5. Zakres stosowania i elementy konstrukcyjne upoważnień wydawanych na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa.
6. Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego i jego zastosowanie przez organy samorządowe:
• zakres i treść pełnomocnictwa,
• podmioty uprawnione do udzielania pełnomocnictwa i jego przyjęcia,
• podmioty uprawnione do przyjęcia pełnomocnictwa
• forma udzielenia pełnomocnictwa,
• wygaśnięcie udzielonego pełnomocnictwa,
• wady prawne pełnomocnictwa i ich skutki,
• opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym i podatkowym.
8. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych a oświadczenia majątkowe.
9. Przykłady upoważnień i pełnomocnictw.
10. Orzecznictwo z zakresu upoważnień i pełnomocnictw.
11. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 31 października 2022 r.