• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wnioski w sprawie zapewnienia dostępności na podstawie ustawy o zapewnieniu dostępności. Procedura skargowa

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności jeśli chodzi o wnioski o zapewnienie dostępności oraz postępowanie skargowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z przepisami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od 6 września br. weszły w życie nowe regulacje dotyczące między innymi złożenia przez obywatela do podmiotu publicznego informacji o braku dostępności instytucji w wymiarze architektonicznym, informacyjno– komunikacyjnym i cyfrowym, złożenia skargi na brak dostępności. W związku z powyższym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy zadania i wyzwania, stojące przed koordynatorami ds. dostępności i jednostkami administracji publicznej dotyczące realizacji nowych regulacji zawartych w ustawie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z wejścia w życie od 6 września przepisów dotyczących możliwości składania wniosków w sprawie zapewnienia dostępności i procedury skargowej.
 • Omówimy rolę koordynatora w zapewnieniu dostępności i jego współpracę z instytucją, jej wydziałami, pracownikami. Czy koordynator to strażnik dostępności w jednostce? Jakie ma uprawnienia? Jaką rolę powinien spełniać koordynator w postępowaniu skargowym?
 • Zapoznamy z tematyką dotyczącą skarg na brak dostępności, niezbędnych procedur, żądania zapewnienia dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnych.
 • Jak właściwie chronić dane osobowe w postępowaniu skargowym?
 • Wskażemy, kto może złożyć skargę, kto może żądać zapewnienia dostępności.
 • Przybliżymy zakres odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wnioski w sprawie zapewnienia dostępności na podstawie UzD, a ich obsługa przez koordynatora.
 2. Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności?
 3. Elementy wniosku. Wzór wniosku. Wniosek o zapewnienie dostępności a dostęp alternatywny.
 4. Procedura rozpatrywania wniosków-możliwe scenariusze.
 5. Kiedy stosujemy przepisy Kpa?
 6. Ochrona danych osobowych, termin przechowywania danych, klauzula informacyjna z art. 13 RODO i 14 RODO.
 7. Skarga na brak dostępności na podstawie UzD.
 8. Kto może złożyć skargę?
 9. Skarga na brak dostępności-procedura postępowania, możliwe scenariusze.
 10. Kiedy stosujemy przepisy Kpa?
 11. Decyzja Prezesa PFRON. Wykonalność decyzji.
 12. Grzywna w celu przymuszenia.
 13. Żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej na podstawie UdC.
 14. Kto może wystąpić z żądaniem? Elementy żądania. Żądanie zapewniania dostępności stron internetowych/aplikacji mobilnej a dostęp alternatywny.
 15. Procedura rozpatrzenia zażalenia – możliwe scenariusze.  Skarga w sprawie dostępności na podstawie UdC.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek publicznych, w tym jst i ich jednostek podległych, sekretarze, osoby odpowiedzialne za wdrożenie dostępności w urzędzie; osoby, które pełnią role koordynatorów ds. osób niepełnosprawnych; koordynatorzy ds. dostępności w jednostce, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.