Kształtowanie wizerunku urzędu oraz budowanie relacji z mieszkańcami

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szczególnym zadaniem wydziałów promocji urzędu jest tworzenie i utrwalanie jego pozytywnego wizerunku, zarówno poprzez komunikację, jak i poznawanie ich opinii, dlatego proponujemy Państwu szkolenie dotyczące kształtowania wizerunku urzędu.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę na temat organizacji i realizacji projektów budowania wizerunku urzędów (miasta, gminy) oraz instytucji publicznych. Poznają użyteczne narzędzia diagnozowania aktualnego wizerunku oraz metody wspomagające pracę nad promocją urzędu oraz komunikacją z mieszkańcami, także w sytuacjach trudnych i problematycznych.
Najważniejsze zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie zajęć:
• Metody diagnozowania (badania) wizerunku.
• Rola urzędnika w kształtowaniu wizerunku urzędu i marki terytorialnej.
• Planowanie i realizacja działań promocyjnych, przykłady kampanii.
• Relacje marki terytorialnej z mieszkańcami.
Szkolenie jest wsparte szeregiem praktycznych przykładów i wskazówek.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Opinia otoczenia na temat jakości usług świadczonych przez urząd ma bezpośredni wpływ na postrzeganie przez mieszkańców jakości życia w danym miejscu – stąd warto dowiedzieć się, jak badać nastroje mieszkańców, jak planować działania poprawiające wizerunek i jak wdrażać w życie projekty podnoszące jakość życia.
• Celem proponowanych zajęć jest:
- przekazanie wiedzy na temat budowania pozytywnego wizerunku urzędu (miasta, gminy itp.) i marki terytorialnej,
- wskazanie, w jaki sposób wizerunek przekłada się na satysfakcję mieszkańców danego obszaru i osób korzystających z usług.
- przedstawienie metod i narzędzi mających na celu audytowanie realizacji strategii budowania wizerunku urzędu (miasta, gminy itp.) i marki terytorialnej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Diagnoza aktualnego wizerunku urzędu (miasta/gminy). Metody i narzędzia badawcze: tradycyjne i on-linowe.
• Audyt wizerunku urzędu i badanie opinii mieszkańców.
• Badania ilościowe i jakościowe. Metody badawcze, konstrukcja scenariusza, dobór próby. Kogo, o co i w jaki sposób zapytać?
• Konsultacje społeczne.
• Inne możliwości i instrumenty badania jakości pracy urzędu. Praktyczne przykłady i rekomendacje.
2. „Jak cię widzą, tak cię piszą”, czyli jak dbać o pozytywny wizerunek urzędu w oczach mieszkańców miasta/gminy.
• Urząd z ludzką twarzą. Rola pracowników w procesie kształtowania wizerunku urzędu.
• Tajemniczy klient, czyli audytor w urzędzie. Metodyka badań, przebieg procesu i oczekiwane efekty.
• Standaryzacja procesów obsługi mieszkańców metodą podnoszenia jakości usług świadczonych przez urząd.
3. Planowanie działań informacyjnych i promocyjnych Urzędu. Przykłady projektów promocyjnych i praktyczne wskazówki.
• Identyfikacja wizualna i branding urzędu i marki terytorialnej. Logo, symbol, kody kolorystyczne.
• Kanały i narzędzia komunikacji. Nowe media - nowe możliwości oraz nowe oblicze „starych” mediów.
• Promocja a trendy społeczne. Wrażliwość Urzędu i marki terytorialnej na sygnały płynące z otoczenia.
• Komunikacja urzędu w trudnych sytuacjach. Idee i projekty informacyjne.
4. Komunikacja z mieszkańcami.
• Relacja z mediami. Jak przyciągnąć uwagę i zyskać przychylność dziennikarzy?
• Organizacja spotkań, konferencji i wydarzeń.
• Projekty społecznie odpowiedzialne.
• Obecność medialna, wskaźnik AVE, czyli mierniki sukcesu komunikacyjnego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji samorządowej, odpowiedzialnych za wizerunek miasta lub gminy, komunikację z mieszkańcami i relacje zewnętrzne, a także za realizację projektów promocyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Katedry Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła kurs Professional Diploma in Marketing i uzyskała międzynarodowy dyplom potwierdzający kwalifikacje i kompetencje marketingowe The Chartered Institute of Marketing in London. Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting w Katowicach. Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z marketingiem terytorialnym oraz promocją miast i regionów. Autorka wielu kampanii promocyjnych dla marek terytorialnych oraz strategii komunikacji marketingowej dla Katowic, Pszczyny i Polkowic. Koordynatorka projektów badawczych związanych z wizerunkiem miejsc. Regularnie prowadzi szkolenia na temat marketingu miejsc oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji marketingowej na Uniwersytecie Śląskim i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współautorka książki „Szukając klienta, czyli jak rozpoznać potencjalnego nabywcę i nie wpaść w pułapkę sprzedawania wszystkim”, która ukazała się na rynku w 2019 roku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2022 r.