• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych. Doświadczenia nadzorcze związane z przekazywaniem stypendiów i nagród sportowych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje na działalność sportową przekazywane przez samorząd klubom sportowym w oparciu o Ustawę o sporcie, lub Ustawę o pożytku publicznym.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestników proponowanych zajęć zapoznamy z aktualnymi informacjami dotyczącymi realizacji, rozliczania oraz dokumentowania zadań publicznych w zakresie działań sportowych. Przedstawimy główne różnice pomiędzy finansowaniem zadań zgodnie z Ustawą o Sporcie a Ustawą o Pożytku publicznym. Zajęcia prowadzone będą przez uznanego eksperta w zakresie realizacji i rozliczania dotacji, z naciskiem na treści praktyczne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówimy obowiązujące procedury z naciskiem na praktykę stosowania – wzory ofert, przekazywanie środków, sposób rozliczenia.
• Podczas proponowanego szkolenia odpowiemy miedzy innymi na pytania:
- W jaki sposób wybrać sposób wpierania lokalnego sportu: kiedy pożytek, a kiedy ustawa o sporcie?
- Jakie dyscypliny można wspierać „pożytkiem”, a jakie w trybie ustawy o sporcie.
- Na jakich zasadach przekazywać stypendia sportowe oraz wyróżnienia i nagrody pieniężne?
- Czy można z ustawy o pożytku finansować stypendia dla zdolnych zawodników?
- Czy z "korkowego" można przekazać dotacje na sport, przykładowo na rozgrywki piłkarskie seniorów?
- Wyjaśnimy na jakich zasadach przekazywać stypendia sportowe oraz wyróżnienia i nagrody pieniężne.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jaki podmiot można uznać za klub sportowy?
2. Uchwała w sprawie zasad wspierania sportu - czy jest obowiązkowa?
3. Elementy i procedury uchwały dot. wspierania sportu.
4. Tryb ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a tryb uchwały sportowej.
5. Jakie wydatki mogą być finansowane w ramach uchwały sportowej, a jakie w trybie pożytkowym?
6. Nagrody w sporcie - procedury, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu procedur?
7. Stypendia sportowe – jak przyznawać - omówienie procedur.
8. Kontrola nad prawidłowością przekazywania nagród i stypendiów.
9. Stypendia a dotacja.
10. Zasady funkcjonowania i powoływania Rad Sportowych
11. Inne możliwości wspierania sportu - patronaty, promocja, inicjatywa lokalna.
12. Kiedy stosować tryb pożytku a kiedy ustawę o sporcie?
13. Realizacja i rozliczanie zadań.
14. Podsumowanie. Pytania i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele samorządowych ośrodków sportu oraz klubów sportowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publ. z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 prowadził regularnie, dziesiątki wysoko ocenianych przez uczestników szkolenia z zakresu współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 grudnia 2021 r.