• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne problemy zamawiającego z wycenami nieruchomości. Zmiany od września 2023 r. Warsztaty

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Operaty Szacunkowe będące bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia Gospodarki Nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach warsztatowych, podczas których omówimy zagadnienia związane z prawidłowym wykonaniem operatów szacunkowych i weryfikacją operatu podczas obioru przez Zamawiającego zgodnie ze zmianami, które weszły w żucie po 9 września 2023 r. Szczegółowy przebieg szkolenia warsztatowego częściowo uzależniony jest od ilości przestawionych przez uczestników szkolenia problemów (lub fragmentów operatów) oraz jakości tych opracowań.
Zachęcamy do przywiezienia przez uczestników operatów szacunkowych w celu pracy warsztatowej na dokumentach. Przywiezione na szkolenie fragmenty operatów szacunkowych nie mogą zawierać żadnych danych osobowych ani adresów identyfikujących osoby i nieruchomości opisane w operacie. Przedmiotem tej części zajęć będzie jedynie omówienie zaobserwowanych problemów z wyceną celem prawidłowego odbioru tego rodzaju operatu, a nie opiniowane konkretnego operatu szacunkowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy:
- W zakresie sposobów wyceny nieruchomości do różnych celów wyceny.
- W zakresie struktury i treści operatu szacunkowego sporządzonego przed i po 09 września 2023 r.
- Umożliwiającej prawidłową weryfikację operatu szacunkowego przy odbiorze przez Zamawiającego.
• Zapoznanie z przykładowymi błędami popełnianymi przez rzeczoznawców majątkowych oraz przez… Zamawiających.
• Poznanie przesłanek zasadności kierowania operatu szacunkowego do opiniowania przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące zasad sporządzania operatu szacunkowego i jego wymaganej prawem treści podczas szkolenia na bieżąco z uwagi na warsztatowy charakter tych zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Sposoby wyceny nieruchomości z uwzględnieniem zasadności stosowania podejść i metod wyceny w zależności od rodzaju nieruchomości i celu wyceny.
2. Struktury operatu szacunkowego sporządzonego przed i po 09 września 2023 r.
3. Prawidłowości wykonania operatów szacunkowych do różnych celów wyceny (sprzedaż, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłata adiacencka, opłata planistyczna).
4. Zakres weryfikacji operatu szacunkowego i prawidłowego odbioru operatu przez zamawiającego
5. Nowy zakres oceny prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego zaleconego w 2023 r. do stosowania przez polską federację stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych w warszawie – dot. opiniowania operatów szacunkowych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników JST i administracji rządowej, którzy zajmują się gospodarką nieruchomościami, zlecają, a w szczególności odbierają wykonane przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe dotyczące wycen nieruchomości, gdyż na organie spoczywa obowiązek oceny operatu szacunkowego, jako dowodu w sprawie. Związek Banków Polskich, Banki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Rzeczoznawca majątkowy prowadzący działalność w szerokim zakresie rzeczoznawstwa majątkowego od 1994 r., Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – zespołu egzaminującego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych od 2017 r., odznaczony srebrnym honorowym odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych” w 2008 r., trener prowadzący szkolenia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego od 2016 r., wykładowca z zakresu wycen nieruchomości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2013 – 2019, wykładowca na Studiach Podyplomowych Wycena Nieruchomości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i opiekun merytoryczny tych studiów od 2014 r.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 749,00 zł netto PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2023 r.