Przejmowanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ustalanie odszkodowań w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

Zapraszamy na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami opisujące zagadnienie przejmowania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne i ustalanie odszkodowań za nie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia pozwolą na zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi procedur przejmowania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne i ustalania odszkodowań za te nieruchomości w trybie art. 98 UGN, sposoby ich rozliczania i wypłaty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy teoretycznej opartej na przykładach oraz ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie procedury przejmowania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ustalania odszkodowań za wywłaszczenie praw do tych nieruchomości w oparciu o art. 98 UGN.
• Zaprezentowanie i omówienie procesu negocjacji mającego na celu ustalić wynagrodzenie dla byłego właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości a także procedury administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania stosowanej w razie braku porozumienia pomiędzy stronami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne nabywania nieruchomości przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
2. Skutki złożenia wniosku o podział przez właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości przeznaczonej w MPZP pod drogę publiczną.
3. Skutki prawne (wywłaszczenie) i finansowe (odszkodowanie) zatwierdzenia podziału nieruchomości zgodnie z zapisami MPZP gdzie wydzielane są działki przeznaczone pod drogi publiczne.
4. Jakie prawa wygasają a jakie nie wygasają w skutek wywłaszczenia w trybie art. 98 UGN.
5. Omówienie procedury ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone i przejęte pod drogi publiczne w trybie art. 98 UGN, a w szczególności:
a. W trybie negocjacji – postępowanie cywilne.
b. W trybie decyzji – postępowanie administracyjne o oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami - analiza:
• art. 130, 132, 134 i 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w kontekście ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
• § 36 rozporządzenia z 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego dotyczącego ustalania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne.
6. Omówienie orzecznictwa w zakresie ustalania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie art. 98 UGN.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz pracownicy zarządów dróg miejskich, powiatowych, zajmujący się zarówno ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne jak i przejmowaniem tych nieruchomości oraz wypłacaniem odszkodowań oraz orzekaniem w tym zakresie jako organy I i II instancji w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi prowadzi postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 czerwca 2022 r.