Źródła informacji o nieruchomościach

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarka nieruchomościami. Zajęcia poprowadzi rzeczoznawca majątkowy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zasad prawidłowego ewidencjonowania i gospodarowania nieruchomościami. Szczególny nacisk położony zostanie na wskazanie miejsca pozyskania konkretnych informacji o nieruchomościach. Szeroko omówione zostaną także kwestie tytułów prawnych nieruchomości: ich rodzajów i sposobu pozyskania. Podniesiony zostanie temat charakteru aktów własności ziemi w odniesieniu do wcześniejszych tytułów prawnych oraz sposoby regulacji stanu prawnego dróg publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy o nieruchomościach.
• Omówienie zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w kontekście prowadzenia ewidencji nieruchomości.
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie prowadzonej gospodarki nieruchomościami i wskazanie prawidłowego sposobu postępowania.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie ewidencji i gospodarowania nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rodzaje nieruchomości.
2. Rodzaje praw do nieruchomości. Umowy obligacyjne. Posiadanie samoistne dowody istnienia.
3. Formy nabycia praw do nieruchomości – tytuł prawny.
4. Księga wieczysta. Domniemanie prawne. Rękojmia wiary publicznej.
5. Ewidencja gruntów i budynków.
6. Uzbrojenie terenu. Mapa zasadnicza.
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
8. Plan urządzenia lasu. Uproszczony plan urządzenia lasu.
9. Mapy glebowe - ochrona gruntów rolnych i leśnych.
10. Wartość nieruchomości. Rodzaje wartości. Cele wyceny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest dla osób zajmujących się tematyką nieruchomości: pracowników jednostek samorządu terytorialnego wydziałów nieruchomości, rzeczoznawców, pośredników, zarządców, pracowników KOWR-u, Lasów Państwowych, Agencji Mienia Wojskowego, GDDKiA, zarządów dróg.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w gospodarce nieruchomościami. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Doświadczony trener - prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, przetargów, odszkodowań, zwrotów, weryfikacji operatów szacunkowych i obrotu nieruchomościami rolnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 listopada 2022 r.