Asertywność. Szkolenie interpersonalne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu w trakcie którego poznacie Państwo świat asertywności. Dowiecie się kiedy warto być asertywnym, jak zastosować asertywność w trudnych sytuacjach. Poznacie Państwo w jaki sposób dopasować rodzaj komunikacji do danej osoby i sytuacji - jak asertywnie odmówić bez agresji i sprawiania innym dyskomfortu a zarazem spokojnie zareagować na atak słowny, krytykę czy manipulację.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem głównym szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej na temat asertywności oraz – przede wszystkim – ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

Cele szczegółowe:
• kształtowanie u uczestników zachowań asertywnych,
• pokazanie uczestnikom korzyści z zachowań asertywnych,
• wypracowanie praktycznych umiejętności reagowania na agresję, krytykę,
• nauczenie różnic pomiędzy uległością, asertywnością i agresją,
• znajomość i obrona własnych praw,
• zdobycie umiejętności skutecznego osiągania celów,
• wzmocnienie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Korzyści dla uczestników:
• poznasz świat asertywności,
• dowiesz się kiedy warto być asertywnym,
• dowiesz się jak zastosować asertywność w trudnych sytuacjach,
• dowiesz się jak sobie radzić z ludźmi nie asertywnymi,
• dowiesz się jak asertywnie wyrażać swoje zdanie bez agresji i sprawiania innym dyskomfortu,
• dowiesz się jak dopasować rodzaj komunikacji do danej osoby i sytuacji,
• wzmocnisz pewność siebie,
• uchronisz się przed rolą ofiary i regułami wpływu,
• spokojnie zareagujesz na atak słowny, krytykę i manipulację,
• asertywnie odmówisz i zadbasz o swoje potrzeby,
• zbudujesz partnerskie relacje.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skuteczna komunikacja interpersonalna (techniki komunikacji w asertywności).
2. Asertywność – czym jest a czym nie jest.
3. Moje prawa i ich obrona.
4. Poczucie własnej wartości – asertywność a myślenie o sobie 
5. Obszary asertywnego zachowania.
6. Bariery na drodze do zachowania asertywnego.
7. Zachowania asertywne w trudnych sytuacjach.
8. Asertywna pochwała.
9. Asertywna odmowa.
10. Asertywne wyrażanie próśb i oczekiwań.
11. Case study.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów, których praca wiąże się z presją czasu, sytuacjami stresowymi, bezpośrednią pracą z klientem. Kadry kierowniczej, przełożonych zarządzających zespołami, pracowników posiadających problemy z asertywnością, nieasertywnych, agresywnych lub nadmierne uległych, pracowników różnych działów współpracujących ze sobą oraz wszystkich osób nastawionych na rozwój własnych umiejętności i kompetencji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, wykładowca posiadający 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesu. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring, testy DiSC. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. efektywności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 9 grudnia 2021 r.